Ankara butik dershanesi

Toplumda yaşayan her bireyin geleceğe yönelik amaç ve buna bağlı olarak iyi bir gelecek için hayalleri vardır. Hayalleri gerçekleştirmek ise toplumumuzda iyi ve eksiksiz bir eğitim sonucunda girilen sınavlardan elde edinilen başarıya bağlıdır. Ankara Butik Dershaneleri olarak bizim dershanemiz eğitimsel bazda kendini gerçekleştirerek kanıtlamış eğitim koçluğu yapmış akademik kadrodan oluşmaktadır. Nitekim bir öğrencinin başarısının önündeki en büyük engel özgüven eksikliği ve yapamama korkusudur. İşte bu durumda öğrenci psikolojisinde kendini kanıtlamış eğitim koçlarımız öğrencimiz ile yakından ilgilenerek derslere karşı  motive etmektedirler. Nitekim bu durum hem öğrencilerimizin hayallerini hayal olmaktan çıkarırken kendilerine özgüven duymalarını ve başarının kaçınılmaz olmasını sağlamaktadır.

Neden Ankara Butik Dershaneleri Olarak Bizim Dershanemiz?

Ankara Butik Dershanesi seçilmesi gerekliliğinin başlıca sebeplerini sayarsak ilk olarak, akademik kadromuz yıllarca içinde bulundukları sürekli değişen sınav sistemlerinden onlarca öğrenciye en güzel üniversitelerin en iyi bölümlerini kazandırmış tecrübeli eğitimcilerden oluşmaktadır. Ankara Butik Dershanesi olarak bizim dershanemizin önceliği öğrenci ve özellikle aileleridir. Çünkü öğrenci ailelerimiz ile yaptığımız iletişimsel bağlar sonucu aileleşmemiz bizi tercih eden öğrencimizi hem daha iyi tanımamıza hem de bireysel olarak ilgilenirken iletişimde zorlanma durumumuzun kalmayarak aramızdaki ilişkilerin ailesel bağa dönüşmesini sağlamaktadır. İşte bu durum Ankara Butik Dershanesi olarak bizim dershanemizin öğrencimiz ile bölgede tek ve rakipsiz başarıları kazanmamızın önünü açmıştır. Ankara Butik Dershanesi olarak bizim dershanemiz kaliteli, sınav sistemine uygun, kaynaklar kullanmakla beraber, verdiği eğitimde tam öğrenme modelini uygulamaktadır. Bu durum öğrencimizin aldığı derslerin dışında eksik kaldığı konularda etüt, birebir özel ders, soru çözümü, seri denemeler ile bu denemelerdeki eksikleri tekrar öğretmen eşliğinde gözden geçirmesini içeren gelişmiş eğitim biçimini içermektedir. İşte bu durum öğrencilerimizin ders açıklarını kapatırken amaçlarına ulaşmalarının önünü açmaktadır. Eğitimsel olarak Ankara Butik Dershanesi olarak bizim dershanemizi başarıya götüren en önemli avantajımız öğrencilerimiz ile birebir özel ders ile bunu öğrencilerimizin seviyelerine göre ayarlamamızdır. Bu durum öğrencilerimiz arasında var olan seviye dengelerini de yakalamamızı sağlamaktadır. Nitekim seviyesinde gelişim ve ilerleme olduğunu gören öğrencilerimizin bundan moral alarak bunu avantaja çevirmek amacıyla derslere daha sıkı ve istekli gelmeleri başarının da kazanılmasında en etili faktördür. 

Comments are closed.