Ankara Lys Dershanesi

Eğitim bireyleri kültürel, siyasi, ekonomik ve bireysel gelişimlerini sağlamak adına çeşitli yönlerden beslenen bir süreçtir. Kişiyi kültürel açıdan topluma hazır hale getirerek, onlara var olan kültürel birikimleri aktarmaktadır. Siyasi açıdan ise bireyleri var olan anayasalara uygun, devlet tüzüklerine uyan, temel kuralları bilen bireyler oluşturmak hedeflenir. Ekonomik açıdan ise bireylerin kazanacakları meslekleri sonucunda ekonomik bağımsızlığı olan bireyler yetiştirebilmek aynı zamanda devlet ekonomisine katkı da bulunabilecek bireyler yetiştirmek hedeflenir.


Tüm bunların arasında en önemlisi olarak yer alan bireysel gelişim ise kişinin istediği ve hedeflediği alanda her yönden gelişimlerini sağlamak hedeflenir. Başta eğitime başlayan öğrencilere farklı alanların varlığını göstermek, onlara farklı dünyalardan haberdar etmek hedeflenir. Oluşan ortamlardan haberdar olan öğrenci daha sonra yeteneği ve ilgisi doğrultusunda bu alanlara yönelmekte ve o alanda kendini geliştirmektedir. Çoğu zaman öğrenciler bu yetenek ve ilgileri doğrultusunda seçtiği alanlarda mesleklerini icra etmektedirler. Meslek seçimi konusunda ise en önemli eğitim kademesi olarak lise gelmektedir. Ankara lys dershanesi açısından sayıca fazla eğitim kurumuna sahip olmakla beraber bunlar arasında kurumumuzda bulunmaktadır. Tüm bu saydığımız eğitim hedeflerinin ve lisenin öneminin farkında olarak öğrencilerimize belirli destekler sağlamaktayız.


Kurumumuzun Lys Sınavına katkıları

Ankara dershane denilince akla gelen ilk eğitim kurumlarından olan bizler öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak kararları alma aşamalarında onlara yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bu yardım sürecinde öncelikle öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini keşif edebilmeleri adına psikolojik danışmanlarımız tarafından ilgi ve yetenek envanterleri uygulanmaktadır. Bunların sonucunda öğrencilere bilgilendirme yaparak onların belirli bir alanda yönlenmesi sağlanır. Seçimlerini yapan öğrencilerin eğitimlerini tam olarak verebilmek adına bu sefer ankara lys kursu arasında en deneyimli ve bilgili branş öğretmenlerimiz kademeye girmektedir. Onlara seçtikleri bölümün sonucunda kazanması gereken bilgi aktarımları farklı yöntem ve tekniklerle aktarılmaktadır. Daha sonra mesleki danışma adı altında tekrar psikolojik danışmanlarımız tarafından öğrencilere üniversite bölümler hakkında seçim konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Bu karar verme sürecinde onlara bölüm bilgilendirmesi yanında psikolojik destekte sağlayarak bu önemli süreci en sağlıklı şekilde atlatmaları sağlanır.

Comments are closed.